DANE OGÓLNE:

Nazwa kontraktu: "Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 0+000
do km 15+100"

Numer umowy: 98/2009

Lata realizacji: 2009-2014Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 267 816 167,15 PLN
 Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 188 018 312,10 PLN

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 173 647 273,00 PLN (netto)
Wartość kontraktu na nadzór inwestorski: 6 793 634,00 PLN (netto)Terminy:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 21.07.2009r.

Przekazanie placu budowy: 19.08.2009r.

Data rozpoczęcia robót: 20.08.2009r.
Data podpisania umowy z Konsultantem: 16.10.2009r.
Zakończenie robót do 30.10.2014 r.
Usunięcie wad i robót zaległych do 30.10.2015 r.Główne cele:
  • zwiększenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa podróżujących,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Żyrardowie,
  • zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 50 w okolicach Żyrardowa i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników tej drogi.


Mapka obrazująca lokalizację inwestycji ze szkicem przebiegu trasy:

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

tel.: +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.plPodmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

Kierownik Projektu: Ewa GniwekInżynier Kontraktu:

Safege Oddział w Polsce
ul. Solec 22
00-410 Warszawa


Biuro Inżyniera Kontraktu:
Pl. Piłsudskiego 1
96-300 Żyrardów

Telefon: +48 46 818 10 11
Fax: +48 46 818 10 13
e-mail: obwodnicazyrardowa@safege.pl

Inżynier Kontraktu - mgr inż. Stefan BurakowskiProjektant:

Jacobs Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626 WarszawaWykonawca robót budowlanych:
Konsorcjum:

Bogl a Krysl k.s. - Lider
ul. Reinoirova 1051/2a
Praga 5, Czechy

Bogl a Krysl Polska Sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 17
43-400 Cieszyn

POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła 


Biuro budowy
ul. Chemików 1
96-315 Wiskitki

Tel/fax: +48 46 856 72 92
e-mail: biuro@boegl-krysl.pl

Dyrektor Kontraktu - Jan Koštʾ̉ál

Kierownik Budowy - Jan Wawer